Светски ден на  пулмонална (белодробна) хипертензија е настан на глобалено ниво за подигање на свеста на пулмонарна хипертензија (ПХ), сериозна состојба која влијае на белите дробови и срцето.

На 5 мај, повеќе од 80 организации од целиот свет ќе учествуваат во активностите на Светскиот ден на пулмонарна хипертензија за да се подигне свеста за оваа болестзатоа што многу често погрешно се дијагностицира а воедно да го славиме животот на луѓето кои живеат со пулмонарна хипертензија.

Да се избориме за подобрувањето на квалитетот на животот и зголемување на очекуваното траење на животот на повеќе од 25 милиони луѓе кои живеат со пулмонална (белодробна) хипертензија светот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *