Дијагностика

 

 

Како Се Дијагностицира Пулмоналната Хипетрензија

Пулмонална хипертензија (PH) се дијагностицира врз основа на  медицински и семејните истории на пациентот, физички преглед, и резултатите од тестови и процедури.
Пулмонална хипертензија може да се развие бавно. Всушност, може пациентот да ја има со години и да не знае. Тоа е затоа што за состојбата нема никаква рани знаци или симптоми.
Кога ќе се јават симптоми, тие често се слични на други болести:ХОББ, астма,апнеа,дебелина.

Ова ја прави пулмоналната хипертензија тешко да се дијагностицира.Лекарската дијагноза за белодробната                                                                      хипертензија зависи од:

 

Медицинските и семејните истории

Family tree, relatives

Докторот може да ве праша за вашате знаци и симптоми и како и кога почнаа.
Исто така, може да испитува дали постои некоја друга состојба која може да предизвика пулмоналната хипертензија.
Вашиот лекар ќе сака да знае дали имате било какви членови во семејството кои имаат или имале пулмоналната хипертензијаЛуѓето кои имаат семејна историја со пулмоналната хипертензија се изложени на поголем ризик за состојбата.

Лекарски Преглед

Во текот на лекарскиот преглед, лекарот го наслушува срцето и белите дробови со стетоскоп. Тој или таа, исто така, ги проверуваат глуждовите на нозете дали постои оток , усните и кожата дали имаат сина боја и дали прстите на рацете се помодрени. Тоа се знаци за постоње на пулмоналната хипертензија

Дијагностички Тестови Процедури Test

 

Се препорачуваат  тестови и процедури за да се потврди дијагнозата на пулмоналната хипертензија и да се види која е причината за добивање на оваа состојба. Овие резултати од тестот ќе ја покаже сериозноста и степенот на пулмоналната хипертензија.Тестови и процедури за да се потврди дијагнозата: Ехокардиографија., Преглед на градите со Х-зраци, ЕКГ (електрокардиограм).,Десно-срцева катетеризација

Ехокардиографија.Echocardiography 

Ехокардиографија или ехо е направа која користи звучни бранови и создава подвижна слика од срцето. Овој тест дава проценка за притисокот во белодробните артерии. Ехото, исто така, може да покаже големината на  десната комора и како таа работи.

 

Преглед на градите со Х-зраци Chest X Ray

Преглед на градите со Х-зраци е еден од најчесто користениот дијагностички рендгенски прегледи. Со овој прегле се добиваат слики на срцето, белите дробови, дишните патишта, крвните садови и коските на ‘рбетот и градите.
Овој тест може да покаже дали белодробните артерии и десната комора се зголемени.
Белодробните артерии и десната комора може да се зголемат ако десната комора мора да работи напорно за да пумпа крв низ белодробните артерии.
Х зраците, исто така, може да ги покажуваат знаците на основната болест на белите дробови, која предизвикува или придонесла за пулмоналната хипертензија.

ЕКГ Електрокардиограм   EKG (Electrocardiogram)

ЕКГ е едноставен, безболен тест која ја снима електричната активност на срцето. Овој тест, покажува дали ритамот на срцето е стабилен или неправилен. ЕКГ може да покаже дали десната комора е зголемена.

Десна Срцева Катетаризација RHC

Оваа постапка го мери притисокот во белодробните артерии. Таа исто така покажува колку добро срцето пумпа крв во остатокот од телото.Со десно-срцева катетеризација може да се најде и било какво протекување помеѓу левата и десната страна на срцето.
Во текот на оваа постапка, тенка, флексибилна цевка наречена катетер се става во крвните садови во препоните (натколеницата) или вратот. Цевката се носи до десната страна на срцето и во белодробните артерии.

Преку цевката  се прават тестови и се одредуваат третмани за срцето и воопшто која терапија е потребна за Пулмонална Хипертензија.

Компјутеризирана Томографија Chest CT Scan

КТ скен на градите, е безболен, неинвазивен тест. Тој создава прецизни слики на структурите во градниот кош, како што се  бели дробови. “Неинвазивна” значи дека  нехируршки е направено без инструменти да се вметнат во телото.Овие слики можат да ги покажат знаците на ПХ или состојба која е предизвикана од ПХ.

Магнетна Резонанца Chest MRI

Магнетна резонанца (скенирање) е тест кој користи моќни магнети и радио бранови за да се создадат слики од градниот кош или торакалната област. При ова скенирање не се користи радијација (х-зраци).
Магнетната резонанца покажува како функционира десна комора.Тестот, исто така, го покажува протокот на крв во бели дробови. Овој преглед може да помогне да се откријат знаците за постоење на пулмонална хипертензија или основната состојба која ја предизвикала пулмонална хипертензија.

Функција Белите Дробови PFTs

 

Тестовите за функцијата на белите дробови мерат колку воздух може да се вдише издише ,колку брзо ќе може да се вдише воздух и кој е капацитетот на белите дробови да обезбедува кислород во крвта. Овие тестови може да помогне во откривање на болест на белите дробови, како е предизвикана пулмоналната хипертензија.

 

Полисомнографија Polysomnogram (PSG)

Полисомнографија студија сон е тест кој ги евиденција одредените телесни функции кај пациентот кога спие или се обидува да заспие. Полисомнографија се користи за да се дијагностицира нарушувања на спиењето.Овој тест ја евидентира мозочната активност, движењата на очите, отчукувањата на срцето и крвниот притисок додека пациентот спие исто така го мери нивото на кислород во крвта. Ниското ниво на кислород за време на спиењето е честа појава за ПХ.

Перфузија Скен  Lung Ventilation/Perfusion (VQ) Scan

Вентилацијата на белите дробови / перфузија (VQ) скенирање.VQ скенирање на белите дробови го мери воздух и протокот на крв во белите дробови. Овој тест може да помогне во откривање на згрутчување на крвта во белите дробови и крвните садови.

Крвни Тестови BNP

Крвните тестови се користат за да се исклучат други болести, како што се ХИВ, заболување на црниот дроб, и автоимуни болести (како ревматоиден артритис).Како добар показател за тоа колку ПХ влијае на срцето и дали постои срцева слабост се прави лабораториска анализа БНП тест. БНП често  се користи како биомаркер. Тој е поврзан со подемот на притисок и намалување на десно вентрикуларна функција.

 

 6 Минутен Тест На Пешачење 6MWT

Ова тестирање се состои од 6 минути пешачење ,тест или кардиопулмонално вежбање.
6-минутниот тест го мери растојанието кое ќе може  да го изоди пациентот со ПХ за 6 минута. А кардиопулмонална вежба е тест со кој е се открива колку добро функционираат белите дробови и срцето  додека се прават вежби на лента за трчање или возење велосипед.Потребно е постојано  тестирање со посебни вежби со кои се оценува нивото на активност кај пациентот. Тоа е поврзан со сериозноста на болеста.Системот на рангирање се движи од класа 1 до 4 класа.