ТРЕТМАН

Како се третира Пулмоналната Хипертензија?

За Пулмонална хипертензија (PH) не постои лек.Меѓутоа,со третмани  може да се помогне во олеснување на симптомите забавување на напредокот на болеста.

ПХ се третира со лекови, процедури и други терапии. Лекување ќе зависи од тоа каков тип на ПХ имате и тежината на болеста.

Раната дијагноза на белодробна хипертензија е од клучно значење . Само со рана дијагноза може да дозволи за подобар квалитет на пациентот на животот со лекови кои се моментално достапни.

Лекарите често дури и не помислуваат на пулмонална хипертензија како можна дијагноза

.Симптоми кои се карактеристични за пулмонална хипертензија се скратен здив, замор, чувство слабо, физичкиот напор ,пациентите можат да ја изгуби свеста. Кај пациенти со повеќе напредната болест се исто така присутни болки во градите, сина боја на усните, кашлање до крвава плунка и отечени нозе .

Пациентите постојано наведуваат дека имаат тешкотии во качување по скали .

Примери за третман

Се користат лекови кои ги релаксираат крвните садови во белите дробови со кои ќе се намали вишокот на раст на клетките на крвните садови. Како што крвните садови се опуштитаат, повеќе крв може да тече низ нив.Тоа се лекови кои се земаат преку уста, вдишуваат или инјектираат.

Ако пациентот има тешка пулмонална хипертензија,  може да се препишат лекови наречени 1*блокатори на калциумовите канали. Овие лекови го намалуваат крвниот притисок во белите дробови и остатокот од телото.Ако блокатори на калциумовите канали не се доволно,на пациентот треба да се упати во специјализиран центар за ПХ третман.(За жал во Македонија сеуште не пости)Во многу случаи се потребни повеќе комбинирани терапии кои може да се отвори вашиот стесни крвните садови. Тие можат да бидат таблети, лекови за инхалација  или лекови кои се даваат преку катетар.

    

Примери на третмани

1*Калциум бета блокатори, како што се
    -дилтиазем
2* Фосфодиестераза-5 инхибитори, (phosphodiesterase 5, PDE5) 
   – Силденафил (sildenafil (Revatio))Dinamiko
   – Тадалафил ((Adcirca)Tadalifil)

 

3*Ендотелин рецептор антагонисти, (Endothelin receptor antagonists ERA) 
– Босентан- bocentan (Tracleer)(Norameda)
– Амбрисентан-ambrisentan (Letairis,Volibris)
-Мацицентан , macitentan (Opsumit),

riocigaut (Adempas), selexipag (Uptravi), sildenafil (Revatio), tadalafil (Adcirca), Treprostinil (Orenitram),
4*Простаноиди, , 
– инхалацион третман -Iloprost tromethamine (Ventavis),treprostinil (Tyvaso) 

 Riocigaut (Adempas), Selexipag (Uptravi)

**IV класа на лекови
 Epoprostenol – (, Veletri),Treprostinil

Кислородна терапија може да се направи дома или во болница.

Кислороден концентратор :

Во потешки случаи, или ако лекови не помагаат, вашиот доктор може да препорача трансплантација на бели дробови или постапка наречена атријална septostomy. Хирург прави отвор помеѓу левата и десната страна на срцето. Оваа операција може да има сериозни несакани ефекти.

Skip to toolbar